www.samhallslots.se
 
 
 Välkommen till Samhällslots!


Samhällslots är ett paraply för konsulter som arbetar med gränslandet mellan offentlig och privatsektor. I dagläget kan vi erbjuda en rad tjänster för att förenkla kontakterna för dig som vill driva projekt eller enskilda frågor mot politiska institutioner eller tjänstemannaorganisationer i offentlig sektor. Vi kan också förenkla för offentlig sektor som vill nå ut med budskap till enskilda grupper.

Detta är exempel på tjänster vi erbjuder:

- Analys och rapport av politiska frågor

- Mediebevakning

- Identifiera arenor för information och opinionsbildning

- Skapa arenor för påverkan

- Projektledning

- Nätverksbyggande

- Konferenser och seminarier